Užitné vzory v Evropě

Některé evropské státy mají pro užitný vzor jiné názvy – např. Francie má osvědčení užitečnosti, Nizozemsko patent s kratší dobou platnosti. Naopak některé státy – například Velká Británie, k zavedení institutu ochrany užitného vzoru ještě nedospěly.

Díky tomu, že dosud neexistuje jednotná mezinárodní konvence, která by institut ochrany užitných vzorů nějak harmonizovala, obsahují jednotlivé národní úpravy mnoho rozdílů.

V následující tabulce jsou vypsány evropské země používající institut právní ochrany užitných vzorů, jejich názvy, délka ochrany užitného vzoru a rok vzniku právní úpravy.

stát

právně upraveno od roku

délka ochrany

název

Česká republika

1992

10 let

užitný vzor (Utility Model)

Belgie

1987

6 let

Short Term Patent (patent s kratší dobou platnosti)

Bělorusko

1997

8 let

užitný vzor

Bulharsko

1993

10 let

užitný vzor

Dánsko

1991

10 let

užitný vzor

Finsko

1993

10 let

užitný vzor

Francie

1968

6 let

Utility Certificate (osvědčení užitečnosti)

Irsko

1992

10 let

Short Term Patent (patent s kratší dobou platnosti)

Itálie

1934

10 let

užitný vzor

Maďarsko

1992

10 let

užitný vzor

Německo

1891

10 let

Gebrauchsmuster

Nizozemsko

1995

6 let

Short Term Patent (patent s kratší dobou platnosti)

Polsko

1924

10 let

užitný vzor

Portugalsko

1940

15 let

užitný vzor

Rakousko

1994

10 let

užitný vzor

Rusko

1992

8 let

užitný vzor

Řecko

1988

7 let

užitný vzor

Slovensko

1992

10 let

užitný vzor

Španělsko

1929

10 let

užitný vzor

Ukrajina

1993

8 let

užitný vzor