Správní poplatky

Výčet základních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví:

Za podání přihlášky užitného vzoru 1000 Kč
–    pokud je přihlašovatelem výlučně původce(i) 500 Kč
Za podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
–    poprvé o tři roky 6000 Kč
–    podruhé o tři roky 6000 Kč