K historii užitného vzoru

Institut právní ochrany užitných vzorů je znám již od roku 1891, kdy byl v Německu přijat první zákon o užitných vzorech. Důvodem k přijetí byla skutečnost, že ani jeden z do této doby přijatých zákonů, tj. zákon o vzorech a modelech z roku 1876 a patentový zákon z roku 1877, dostatečně nepokrýval potřeby tehdejší ekonomiky.

Délka praxe s tímto institutem v Československu a následně České republice přesahuje období dvaceti let. Užitný vzor se stal významným nástrojem na poli ochrany technických řešení. Přijetí patentového zákona roku 1990 znamenalo přechod k tržní ekonomice také v oblasti průmyslových práv. Postupným přijetím dalších zákonů upravujících tuto problematiku se systém průmyslových práv stal rovnocenným se systémem v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou.

Samotná právní úprava užitných vzorů je zakotvena v zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, dále jen zákon. Tento zákon odkazuje v mnohých svých ustanoveních na zákon patentový.