O portálu

Cílem tohoto projektu je poskytnout veřejnosti informace z oblasti patentového práva a napomoci tak původcům i dalším zainteresovaným subjektům v prosazování práv k novým technickým řešením v České republice i v zahraničí, ale i podporovat ochranu již dříve nabytých práv průmyslového vlastnictví.

Rozhodli jsme se věnovat na těchto stránkách samostatně tématu užitných vzorů, neboť ne každé technické řešení je způsobilé k ochraně patentem. Stejně jako příprava patentové přihlášky, tak i řízení o udělení práva k užitnému vzoru vyžaduje správnou formulaci nároků na ochranu, které jsou těžištěm právní ochrany technických řešení. K získání ochrany k technickému řešení prostřednictvím užitného vzoru je nutné porozumět rovněž podmínkám řízení před příslušným patentovým úřadem.

Před podáním přihlášky užitného vzoru vždy doporučujeme konzultovat veškeré kroky s profesionálním zástupcem, který má o dané problematice právní i praktické znalosti, neboť chybným postupem lze navždy ztratit  možnost získat požadovanou ochranu.

Advokátní a patentová kancelář Daněk & Partners Vám pomůže v maximální zákonem stanovené míře zajistit výlučnou ochranu průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví v naší republice i v zahraničí. Navrhneme Vám optimální řešení na daný problém. Otázkami průmyslového práva se zabývají i naše partnerské portály, na než naleznete odkaz níže.

Věříme, že tyto stránky Vám pomohou správně se rozhodnout. V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit. Úvodní patentové konzultace poskytujeme zdarma.

Ing. Vilém Daněk, PhD., LL.M.
patentový zástupce